AKTUALNOŚCI

Bezpłatne warsztaty poetycko – plastyczne dla
mieszkańców Wawra

W lipcu zorganizowaliśmy nasz pierwszy obóz breakdance dla dzieci i młodzieży.

W sprawie pozostawienia linii 161 na ulicy Izbickiej